lizongyong我厂的数kong木工车床加工ertong床床腿和装饰zhu。

  lizong比较liaoduo个数kong木工车床的厂jia,最终选择liao我们的重xing单轴shuangdao数kong木工车床。duo谢对我们361yu乐数kong木工车床的信任。